Arcario

General meetings

Documents from General meetings published by Vertical Ventures prior to the Reversed Acquisition of Arcane. (Only available in Swedish)

Extraordinary general meeting January 11, 2021

An extraordinary general meeting was held monday January 11, 2021 at 10:00 at Adokatfirman Glimstedts premises on Strandvägen 7A in Stockholm.

Bulletin from extraordinary general meeting (Swedish)

Notice of extraordinary general meeting (Swedish)

Other documents (in swedish):

Fullmaktsformulär

Revisorns yttrande enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser för perioden 2020-04-30–2020-12-28

Styrelsens redogörelse enligt 13 Kap. 6 § aktiebolagslagen 

Årsredovisning 2019

Extra bolagsstämma 28 september 2020

Aktieägarna i Vertical Ventures AB kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 28 september 2020, kl. 10.00 på Karlavägen 58 5tr i Stockholm.

Kallelse till extra bolagsstämma

Förslag till beslut

Styrelsens redogörelse enligt 13 kap 6§ Aktiebolagslagen

Revisorns yttrande enligt 13 kap 6§ Aktiebolagslagen

Fullmaktsformulär

Årsstämma 25 maj 2020

Aktieägarna i Vertical Ventures kallades härmed till årsstämma måndagen den 25 maj 2020 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Karlavägen 58, 5 trappor, Stockholm.

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Årsredovisning 2019

Extra bolagsstämma 27 december 2019

Wifog Holding AB höll extra bolagsstämma fredagen den 27 december 2019, kl. 12.00 på Karlavägen 58 5tr i Stockholm, Stockholm.

Kallelse till extra bolagsstämma

Styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet

Kommuniké

Extra bolagsstämma 21 november 2019

Wifog Holding AB höll extra bolagsstämma torsdagen den 21 november 2019, kl. 13.00 på Karlavägen 58 5tr i Stockholm, Stockholm.

Kallelse till extra bolagsstämma

Beslutsunderlag

Fullmaktsformulär

Extra bolagsstämma 5 augusti 2019

Wifog Holding AB höll extra bolagsstämma den 5 augusti 2019 kl. 12.00 på No18 på Centralplan 15 i Stockholm.

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Årsstämma den 28 juni 2019

Wifog Holding AB höll årsstämma fredagen den 28 juni 2019 kl. 10.00 på No18 på Centralplan 15 i Stockholm.

Kallelse till årsstämman

Kommuniké från årsstämma

Extra bolagsstämma den 20 december 2018

Extra bolagsstämma ägde rum den 20 december 2018, kl. 12.00 i Metro Media House lokaler på Regeringsgatan 105, Stockholm.

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Fullmaktsformulär

Extra bolagsstämma den 30 juli 2018

Extra bolagsstämma ägde rum den 30 juli 2018, kl. 10.00 i bolagets lokaler på Grev Turegatan 72A, Stockholm.

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Revisorns yttrande

Styrelsens redogörelse

Årsstämma den 29 juni 2018

Årsstämman ägde rum fredagen den 29 juni 2018 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Grev Turegatan 72A i Stockholm.

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Extra bolagsstämma den 22 mars 2018

Kommunike från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Extra bolagsstämma den 12 december 2017

Kommuniké från extra bolagsstämma

Styrelsens redogörelse

Revisorns yttrande

Kallelse till extra bolagsstämma

Fullmaktsformulär

Fullständigt förslag punkt 9

Fullständigt förslag punkt 9 bilaga

Årsstämma den 23 maj 2017

Kommuniké från stämman

Kallelse

Fullmaktsformulär

Fullständiga förslag Punkt 16

Fullständiga förslag Punkt 11

 

Årsstämma den 9 juni 2016

Kommuniké från årsstämman

Kallelse

Fullmaktsformulär

Fullständiga förslag punkt 13

Fullständiga förslag punkt 14

Fullständiga förslag punkt 16

 

Extra bolagsstämma den 14 december 2015

Beslut vid extra bolagsstämma

Kallelse till extra stämma

Fullständiga förslag punkt 7 och 8

Fullmaktsformulär

 

Extra bolagsstämma Forestlight Entertainment 20 augusti 2015

Kommuniké från extra bolagsstämma Forestlight Entertainment 20 augusti 2015

Fullständiga förslag punkt 7

Fullständiga förslag punkt 8

Kallelse till extra bolagsstämma Forestlight Entertainment 20 augusti 2015

Fullmaktsformulär extra bolagsstämma 20 augusti 2015


Extra bolagsstämma Forestlight Entertainment 14 juli 2015

Kommuniké från extra bolagsstämma den 14 juli 2015

Kallelse till extra bolagsstämma 14 juli 2015

Styrelsens fullständiga förslag punkt 8-11 extra bolagsstämma 14 juli 2015

Fullmaktsformulär extra bolagsstämma 14 juli 2015

Subscribe

Press releases and reports to your E-mail