Arcario

News

Here you can find our press releases. press releases published by Vertical Ventures prior to the Reversed Acquisition of Arcane can be found in our archive. (Only available in Swedish)

Anna Svahn lämnar styrelsen på grund av andra professionella åtaganden

Stockholm, 1 februari 2022

Anna Svahn, som sedan januari 2021 är styrelseledamot i Arcane Crypto AB, har meddelat Arcane Crypto AB att hon tyvärr kommer att behöva lämna styrelsen på grund av andra professionella åtaganden.

Jag vill å styrelsen och Arcane Cyyptos vägnar tacka Anna för hennes insats och engagemang i styrelsen, säger Arcane Cryptos styrelseordförande Michael Jackson.

Ändringen träder i kraft vid registrering hos bolagsverket.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Torbjørn Bull Jenssen, VD, Arcane Crypto AB
E-mail: [email protected]

Om Arcane Crypto
Arcane Crypto utvecklar och investerar i projekt med fokus på bitcoin och digitala tillgångar. Arcane driver en portfölj av företag som spänner över värdekedjan för digital finansiering. Som koncern levererar vi tjänster inriktade på betalningar, investeringar och handel. Dessutom har vi en media- och forskningsavdelning.

Arcane strävar efter att bli en ledande aktör inom digitala tillgångar genom att växa de befintliga verksamheterna, investera i avancerade projekt och genom förvärv och konsolidering.

Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market och Mangold Fondkommission är Certified Adviser, tel. +46 8 5030 1550, E-mail; [email protected], www.mangold.se http://www.mangold.se.

Filer för nedladdning

Subscribe

Press releases and reports to your E-mail